Jesteś tu:

Polski Notariusz w UK

Wiesz Jak | porady, wskazówki, odpowiedzi

w ponad 34
miastach UK!

Jak przygotować Pełnomocnictwo w UK?

Zgodnie z stosownymi przepisami prawa polskiego, każda czynność prawna, w tym zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem, może być dokonana osobiście albo przez pełnomocnika.

Stąd osoby przebywające w UK, które z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą osobiście się stawić w Polsce, mogą to zrobić udzielając pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce, która na podstawie owego upoważnienia będzie mogła dokonać wszelkich czynności prawnych w ich imieniu (m.in.: sprzedać lub kupić mieszkanie, dom, działkę, dokonać darowiznę, wziąć kredyt hipoteczny pod zakup nieruchomości, prowadzić postępowanie spadkowe, sprzedać samochód, wymeldować, zarządzać kontem bankowym, dokonać cesji książeczki mieszkaniowej, etc.). 

Dokonanie następujących czynności prawnych wymagać będzie udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego m.in.:

Jak przyjąć lub odrzucić spadek?

W tym artykule zostały opisane podstawowe zagadnienia dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku. Zawarte informacje zostały przygotowane przede wszystkim z myślą dla tych, którzy są zainteresowani odrzuceniem lub przyjęciem spadku będąc w UK.

Poruszone zagadnienia:

• Przyjęcie spadku
• Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
• Odrzucenie spadku
• Odrzucenie lub przyjęcie spadku w UK
• Odrzucenie spadku w imieniu nieletnich

Odrzucenie spadku w imieniu nieletnich (dzieci poniżej 18 lat)

W przypadku gdy spadkobierca odrzuci spadek, długi których nie chcemy spłacać odrzucając spadek, przechodzą automatycznie na dzieci spadkobiercy. Sytuacja jest prosta, jeżeli dzieci są pełnoletnie i mogą osobiście taki spadek odrzucić. W przypadku dzieci małoletnich, odrzucenia spadku muszą dokonać za nich rodzice.

 

Zgodnie z nowelizacją prawa spadkowego, można przed notariuszem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka BEZ ZGODY sądu rodzinnego, o ile:

 

 
- jedno z rodziców już spadek odrzuciło i dysponujecie Państwo kopią tego dokumentu,
- pozostałe pełnoletnie dzieci już spadek odrzuciły i dysponujecie Państwo kopią tego dokumentu,
- nie upłynęło 6 miesięcy od daty, kiedy rodzic spadek odrzucił.
 
(Uwaga: oświadczenie wywołuje skutek po przedłożeniu gotowego dokumentu w sądzie spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku).
 
Spadek w imieniu dzieci odrzucają rodzice razem, czyli razem muszą być u notariusza, chyba że tylko jednemu z nich przyznana jest opieka nad dzieckiem lub drugi rodzic wcześniej wyraził zgodę przed notariuszem, co potwierdzone jest stosownym dokumentem do okazania.
 
UWAGA: ZGODA SĄDU (sądu spadku) potrzebna będzie nadal w sytuacji kiedy:
- dziecko ma odrzucić spadek po zmarłym ojcu/matce, a rodzice byli rozwiedzeni,
- rodzice nie są zgodni co do odrzucenia spadku,
- rodzic dziedziczy na równo z dzieckiem (np. kiedy zmarło jedno z rodziców dziecka), a rodzice byli w związku małżeńskim,
 
POTRZEBNE DOKUMENTY
 
Aby skorzystać z usług notariusza należy posiadać:
- ważny paszport lub dowód osobisty,
- dokument potwierdzający adres zamieszkania w UK z datą wydania nie później niż trzy miesiące (wyciąg bankowy lub kasowy, lub rachunek za podatek komunalny, lub umowa najmu lub oświadczenie skarbowe/celne HM lub rachunek za media prąd/gaz, za wyjątkiem rachunku za telefon komórkowy),
- kopia aktu urodzenia dziecka,
- jeśli są dzieci pełnoletnie także kopię oświadczenia o odrzuceniu przez nich spadku,
- jeśli jeden z rodziców nie będzie obecny ponieważ wcześniej wyraził przed notariuszem zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dzieci, to potrzebna będzie owa zgoda lub kopia (zdjęcie) tej zgody.

 

Tak więc aby odrzucić spadek w imieniu dziecka, należy: