Jesteś tu:

Polski Notariusz w UK

Polski Notariusz w UK

Rate this item
(15 votes)

Jak przyjąć lub odrzucić spadek?

W tym artykule zostały opisane podstawowe zagadnienia dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku. Zawarte informacje zostały przygotowane przede wszystkim z myślą dla tych, którzy są zainteresowani odrzuceniem lub przyjęciem spadku będąc w UK.

Poruszone zagadnienia:

• Przyjęcie spadku
• Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
• Odrzucenie spadku
• Odrzucenie lub przyjęcie spadku w UK
• Odrzucenie spadku w imieniu nieletnich

 

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Osoba, która została powołana do spadku, w ciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tym fakcie, musi podjąć decyzję oraz złożyć stosowne oświadczenie u notariusza. Ustawowo są przewidziane tylko trzy możliwości ustosunkowania się do spadku, a mianowicie:

A. przyjęcie spadku w całości;

B. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza;

C. odrzucenie spadku w całości.

 

A. Przyjęcie spadku w całości

Gdy osoba zdecyduje się na przyjęcie spadku w całości (przyjęcie proste), to tym samym podejmuje odpowiedzialność za długi w spadku, bez ograniczenia. To znaczy, że spadkobierca przyjmując spadek w całości, nabywa prawa do majątku spadkowego, a tym samym jako nowy właściciel majątku będzie również ponosił nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie długi w tym spadku (jeżeli takie osoba zmarła po sobie zostawiła).

Na przykład, w sytuacji gdy w spadku majątek jest warty 500 PLN, a długi wynoszą 1500 PLN, to spadkobierca który przyjmuje spadek w całości, nabywając prawo do majątku wartego 500 PLN, tym samym zobowiązuję się pokryć cały dług związany z tym spadkiem, co w tym przypadku wynosi 1500 PLN.

Warto wiedzieć:
• Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o fakcie spadku, spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, to automatycznie po upływie tego okresu, uważa się, że osoba przyjęła spadek w całości.

 

B. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za długi w spadku jedynie do wysokości wartości majątku spadkowego, czyli tzw. ustalonej wartości inwentarza stanu czynnego spadku.

Na przykład, w tej samej, wyżej opisanej sytuacji, gdy w spadku majątek jest warty 500 PLN, a długi wynoszą 1500 PLN, jeżeli spadkobierca zdecyduje się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to on będzie odpowiadał za długi tylko do wysokości ustalonej wartości inwentarza, w danym przypadku jedynie do wysokości 500 PLN. Pozostałej części długu - 1000 PLN, spadkobierca nie będzie musiał pokrywać.

Warto wiedzieć:
• Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z pewnymi kosztami, które spadkobiercy będą musieli ponieść. Będą to przede wszystkim koszty pochodzące z tytułu wynagrodzenia komornika – za dokonanie spisu inwentarza, oszacowanie wartości przedmiotów i praw wchodzących w skład spadku, oraz określenie wartości długów obciążających spadek.
• Jeśli spadkodawca miał kredyt hipoteczny to zasada ograniczenia odpowiedzialności z tytułu dobrodziejstwa inwentarza nie będzie miała zastosowania w stosunku do nieruchomości obciążonej hipoteką w masie spadku. A więc w sytuacji, w której dług spadkodawcy nie byłby spłacany, bank może skierować roszczenie przeciwko każdorazowemu właścicielowi danej nieruchomości i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.

 

C. Odrzucenie spadku

W przypadku gdy z góry wiadomo, że w spadku długi przewyższają wartość majątku, obowiązkowo należy w terminie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza lub w sądzie spadkowym. W przeciwnym przypadku, po upływie 6-miesięcznego terminu, spadek automatycznie zostanie przyjęty w całości, a więc osoba powołana do spadku będzie ponosić nieograniczoną odpowiedzialność za istniejące długi w masie spadkowej.

Warto wiedzieć:
• Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku musi być złożone u notariusza w ciągu 6 miesięcy od momentu kiedy spadkobierca dowiedział się o fakcie powołania do spadku.
• Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku ma charakter nieodwołalny - to znaczy spadkobierca nie będzie mógł odwołać decyzji w tym zakresie.
• Nie można przyjąć spadku w części, a w pozostałej części odrzucić spadek.
• W przypadku gdy osoba odrzuci spadek, do dziedziczenia powołane zostaną dzieci odrzucającego spadek. Stąd, aby uniknąć spłaty długów, dzieci również będą musiały złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. W przypadku dzieci nieletnich (do 18 lat) rodzice, jako prawni opiekunowie dziecka, muszą odrzucić spadek w ich imieniu (więcej na temat odrzucenia spadku w imieniu nieletnich).
• Sądem właściwym do przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu osoby składającej oświadczenie.

 

Jak przyjąć lub odrzucić spadek w UK?

Postępowanie spadkowe może być prostą procedurą jeżeli skorzysta się z pomocy eksperta.
Wbrew popularnym opiniom, spadek nie zawsze wiąże się z osiągnięciem korzyści majątkowych. Może być wręcz przeciwnie – postępowanie spadkowe może wykazać, że nabycie spadku wiązałoby się z przejęciem długów przewyższających wartość samego majątku. W takim przypadku prawo spadkowe przewiduje możliwość jaką jest odrzucenie spadku. Jak więc odrzucić spadek? Aby tego dokonać należy obowiązkowo w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy złożyć oświadczenie notarialne o odrzucenie spadku. Jeżeli tego nie zrobimy, spadek automatycznie zostanie przyjęty w całości – nastąpi stwierdzenie nabycia spadku, a osoba powołana do spadku ponosić będzie nieograniczoną odpowiedzialność za istniejące długi w masie spadkowej. Szybkie i właściwe decyzje mogą więc w tym przypadku zaoszczędzić wielu kłopotów.

Aby mieć pewność, że wszystkie procedury spadkowe (bez względu na to, czy chodzi tutaj o odrzucenie spadku, czy też jego nabycie) przebiegają prawidłowo – warto skorzystać z usług eksperta. Nasza firma pomoże Państwu w przygotowaniu stosownego oświadczenia w języku polskim. Będzie to dokument z notarialnym poświadczeniem zgodnie z istniejącymi przepisami prawa polskiego. Świadczymy nasze usługi w każdym większym mieście w UK. Procedura jest bardzo prosta. Wystarczy kliknąć w link „Krok 1: przygotowanie dokumentu”, pobrać z listy stosowny formularz, wypełnić go oraz przesłać mailem, a nasi specjaliści zajmą się przygotowaniem odpowiedniego dokumentu oraz zarezerwują Państwu wizytę u Notariusza w UK, najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Obecnie możemy zarezerwować wizytę u Notariusza w UK - w ponad 34 miastach m.in: Londyn, Birmingham, Manchester, Nottingham, Northampton, Southampton, Bristol, Leeds, Peterborough, Glasgow, Aberdeen, Belfast, ect.

Read 30471 times
Polski Notariusz w UK