Jesteś tu:

Polski Notariusz w UK Kontakt notariusz Warunki Użytkowania

Polski Notariusz w UK

Skontaktuj się z nami

w ponad 34
miastach UK!

Warunki Użytkowania

Polityka prywatności

W naszej ofercie internetowej Użytkownik znajdzie opis naszych usług, otrzyma informacje na temat świadczonych usług oraz będzie mógł się zapoznać z naszą ofertą, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się przekazać nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takich jak adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonu bądź inne dane umożliwiające jego identyfikację, to informacje te nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży, ani w ramach jakichkolwiek kontaktów) żadnej organizacji zewnętrznej. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika mogą zostać ujawnione jedynie w przypadku, gdy zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych będzie na nas spoczywał z mocy obowiązującego prawa. Może zajść potrzeba zachowywania niektórych informacji na komputerze Użytkownika w postaci plików „cookie” lub innych podobnych.

W przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie zapisany plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer internetowy (tzw. cookie). Taki plik nie może zostać odczytany przez żaden serwer internetowy poza tym, który umieścił ją w komputerze użytkownika. Jest on przez nas wykorzystywany przede wszystkim w celach administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Użytkownika. Dzięki tym zapisom Użytkownika nie będzie zmuszony do każdorazowego wpisywania hasła podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Żaden z tego typu plików nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Użytkownikiem przy użyciu poczty elektronicznej bądź poczty reklamowej. Użytkownik może dostosować swoją przeglądarkę internetową tak, by był informowany o każdorazowym użyciu plików cookie lub uniemożliwione było ich wykorzystanie.

 

Warunki Użytkowania Serwisu

Operatorem i właścicielem niniejszego serwisu jest LexTrans". Wchodząc na strony serwisu internetowego (nazywanego dalej „Serwisem”), Użytkownik wyraża zgodę na Warunki użytkowania serwisu internetowego przez internautów (nazywane dalej „Warunkami”). Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy zapoznać się z warunkami użytkowania serwisu. W przypadku użycia usług za pośrednictwem tej strony użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami korzystania z serwisu. LexTrans" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków w części lub całości serwisu bez uprzedzenia , zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika leży ponowne zapoznanie się z nimi przy każdorazowym odwiedzeniu Serwisu.

 

Prosimy o  opuszczenie Serwisu, jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania serwisu.

 

W miarę swych możliwości LexTrans" stara się zapewnić ścisłość i aktualność informacji udostępnianych w Serwisie lub na wszelkich innych stronach internetowych należących do firm bezpośrednio z nami związanych. Jednak, LexTrans" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych dokumentach lub w świadczonych usługach lub wszelkich informacji podanych na stronach Serwisu, ani za jakiekolwiek straty bezpośrednie czy pośrednie, związane z dostarczeniem, realizacją i/lub wykorzystywaniem tych dokumentów i usług. Korzystanie z serwisu (w tym pobieranie informacji, dokumentów lub usług firm/osób trzecich), jak również użytek czyniony z dokumentów otrzymanych za pośrednictwem Serwisu są podejmowane na własne ryzyko oraz odpowiedzialność użytkownika.

Wszelkie materiały, informacje, dokumenty i usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu, są w stanie, w jakim się znajdują ("as is"), bez jakichkolwiek gwarancji, w tym także rękojmi. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. LexTrans” nie udziela jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), wyraźnych, domniemanych ani ustawowych, nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń, a w szczególności nie udziela gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu ani gwarancji nienaruszania praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej. LexTrans” nie udziela jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), że niniejszy Serwis będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i bezbłędny. Użytkownik zdaje sobie sprawę i zgadza się z tym, że pobierając materiały, informacje, dokumenty i korzystając z usług niniejszego Serwisu czyni to według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, które w związku z tym mogą powstać.

W granicach określonych prawnie LexTrans" oraz powiązani partnerzy, dyrektorzy zarządzający, kierownicy, przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, specjalnych, powodujące naruszenie dóbr osobistych i/lub podlegających odszkodowaniom z nawiązką, odszkodowaniom domniemanym lub z tytułu szkód wynikowych lub jakichkolwiek innych (w tym między innymi odszkodowania za utratę możliwości korzystania, zysków, zakłócenie działalności gospodarczej, utratę oszczędności, lub innych szkód), niezależnie od przyczyny, w tym między innymi działaniami umownymi, zaniedbaniem lub innymi działaniami niedozwolonymi, mające związek lub wynikające z korzystania z Serwisu lub z innych serwisów bądź zasobów dostępnych za jego pośrednictwem lub w nim przywołanych, za używanie, pobieranie czy korzystanie z dostępu do jakichkolwiek materiałów, informacji, dokumentów czy usług. Zastrzeżenie to i zrzeczenie się odszkodowania ma zastosowanie we wszystkich przypadkach stanowiących podstawę do zgłaszania roszczeń, bez względu na fakt, czy wynikają one z warunków umowy, gwarancji, odpowiedzialności deliktowej czy innych uwarunkowań prawnych.

Niniejsze Warunki stanowią całość i reprezentują porozumienie między nami w zakresie wszystkiego, co dotyczy Serwisu. Do szczególnych materiałów, dokumentów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne warunki i uwagi. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności, warunki i uwagi dodatkowe lub odmienne będą mieć znaczenie rozstrzygające nad niniejszymi Warunkami. Z faktu, że nie wymagamy ścisłego stosowania się do któregoś z postanowień Warunków ogólnych nie wynika, że Warunki te zostały odrzucone lub unieważnione. Fakt, że któreś z postanowień niniejszych Warunków ogólnych zostało uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania, nie skutkuje nieważnością pozostałych punktów, które wciąż w pełni obowiązują. LexTrans" ma prawo przekazywać prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków ogólnych osobom trzecim. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo Irlandzkie.

 


PRIVACY POLICY

 

What Information Do We Collect?

We collect information from you when you register on our site or subscribe to our newsletter. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address, phone number and other personal data. You may, however, visit our site anonymously.

Use of Information

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:
To improve our website - We continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you
To improve customer service - Your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs
To process transactions - Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested.

Information Protection

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into PayPal Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential.

Use of Cookies

A cookie is a small text file that is placed on your computer by websites that you visit, and a pixel tag is a request for an invisible graphic that may cause a cookie to be set. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the website. Some web browsers automatically accept all cookies, but allow some control of most cookies through the browser settings. Other web browsers only accept certain types of cookies. You can instruct your browser, by editing its options, to stop accepting cookies or prompt you before accepting a cookie from the websites you visit. To learn more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, you can visit www.allaboutcookies.org. If you decide not to accept our cookies or you decide to delete our cookies, you will be able to access certain parts of our Website, but you will not be able to access many of the Products and Services offered through our Website and you will not be able to book Products or Services offered through our Website.

Information disclosure to outside Parties

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses. Third Party Links Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Online Privacy

Only This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline. Re-Marketing Cookies And Information Collection When you visit polskinotariusz.co.uk, lextrans.ie or lextrans.co.uk, or lextrans.uk or any of our other sites you may be tagged with a "re-marketing" cookie. We use this technology with our advertising partners to serve you relevant, useful and helpful ads.

 

How To Opt-Out of E-Mail and Phone Contact

You can opt-out of all email contact from us by sending us an unsubscribe email. We will only call you if you're a customer and there's a problem with your account or order -- but if you'd also like to opt-out of phone contact, you can do that through our phone contact.

Disclaimer

Polskinotariusz is a trading name of LexTrans, registered in Ireland, Reg. no 432514, registered at 9 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland. Our services consist only of provision of notary appointments arrangement and notary booking service only, on the territory of UK. All appointments are booked and arranged only with duly authorized notaries in Great Britain, listed on http://www.facultyoffice.org.uk/. We are not acting as notaries nor we do provide any notarial services as is. Any dealings with third parties, including the delivery of and the payment for goods and services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings or promotions, are solely between you and notary or other third party. LexTrans shall not be responsible or liable for any part of any such dealings or promotions.

Your Consent

By using our site, you consent to our above listed policies.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below:

www.polskinotariusz.co.uk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 0845 86 21 0 12

Języki

Sporządzamy dokumenty w następujących językach m.in.:

    • Polski,
    • Angielski.

Jeżeli interesująca grupa językowa nie jest wyżej wymieniona, prosimy o kontakt mailem.

Detale Kontaktowe

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt mailem:

  • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel: 0 845 86 21 0 12
  • (infolinia z powodu COVID ma bardzo ograniczony dostęp!)
  • Stąd uprzejmie prosimy zapytania przesyłać drogą mailową.